Obětem Plzeňské revoluce – aby se nezapomnělo

Tisíce lidí v plzeňských ulicích denně procházejí okolo desítek pamětních desek. Jen málokdo o ně zavadí pohledem, jen málokdo zná jejich význam. U některých se konají pravidelné i nepravidelné vzpomínkové akce, u většiny však ne. Nemálo z nich připomíná oběti nacistické okupace. Jedná se o popravené odbojáře, umučené vězně z koncentračních táborů, oběti náletů i oběti neprávem

Ze zápisků plukovníka Charlese H. Nobleho

Velitel CC B 16. obrněné divize, armáda USA „Divize dospěla do Waidhausu v pořádku a generál Pierce svolal důstojnickou poradu. Na ní určil bojové uskupení B, aby v posílené sestavě (pod mým velením) jako první vyrazilo po jediné dobré silnici a podniklo hlavní útok, zatímco ostatní bojová uskupení, tj. bojové uskupení A a uskupení záloh,