O organizátorovi

Klub vojenské historie Tommy & Yankee z.s., se sídlem v Plzni, České republice, je nepolitickou, nevýdělečnou, zájmovou organizací zabývající se především vojenskou historií v letech druhé světové války s hlavním zaměřením na západní spojenecké jednotky. Vznik spolku lze datovat již do roku 2007, kdy se postupně začal formovat kolektiv jeho členů, aby nakonec v roce

O Slavnostech svobody

Osvobozením Československa spojeneckými vojsky v květnu 1945 skončily boje druhé světové války v Evropě. Většinu území dnešní České republiky obsadila sovětská Rudá armáda, převážnou část západních Čech jednotky Třetí americké armády generála George Pattona. Rozkaz generála Dwighta Eisenhowera k postupu amerických jednotek do nitra Československa zazněl 4. května 1945, čímž začaly klíčové operace Američanů v

O projektu PLZEŇ 1945

Slavnosti svobody jsou pro nás jako pro Plzeňany srdcovou záležitostí. Jsou příležitostí poděkovat za něco, za co jsme dlouhá léta kvůli minulému režimu poděkovat nemohli. Za to, že nás v roce 1945 osvobodila spojenecká armáda, za to, že tehdy Plzeň zažila několik dní naprosté euforie. Kolik je mezi námi těch, kteří tyto dny pamatují? Ne