Upozornění: Na stránkách probíhá aktualizace. Děkujeme za pochopení.

Projekt Plzeň 1945 a Slavnosti svobody

Ještě jednou vítejte na oficiálním informačním portále projektu PLZEŇ 1945. Tento projekt je součástí Slavností svobody, pořádaných při příležitosti oslav osvobození města Plzně americkou armádou, a již po několik let nabízí v prvních květnových dnech široké veřejnosti velmi bohatý vojensko-historický program. Ten je vytvářen za využití netradičních postupů tzv. „Living history – oživené historie“ a je pro Vás připravován plzeňským klubem vojenské historie Tommy & Yankee z.s., který do jednotlivých ročníků projektu PLZEŇ 1945 zapojuje další subjekty – spolupracující kluby vojenské historie, mediální partnery, školy, muzea, obce, kulturní spolky a další občanská sdružení. Hlavním partnerem projektu je pak od jeho samého vzniku Magistrát města Plzně, který je zároveň hlavním pořadatelem květnových Slavností svobody. Naším společným cílem je nabídnout návštěvníkům kvalitní a historicky věrný program vojensko-historické části Slavností svobody, který se pokouší živě vykreslit atmosféru května roku 1945, a i nadále pokračovat v tradici plzeňských oslav osvobození a uchovat je tak i pro další generace, neboť historie by neměla být nikomu lhostejná. Na těchto stránkách najdete podrobný program a informace o tomto projektu, jako je popis jednotlivých částí programu, lokace scén, časové harmonogramy a je připravena i sekce pro vaše dotazy. Také jsme pro vás připravili malé okénko do historie osvobození a pod záložkou HISTORIE tak můžete zhlédnout například fotografie z osvobození města, dobové filmové záběry, poslechnout si hudbu 40. let či si přečíst zajímavý článek.

 • O organizátorovi

  Klub vojenské historie (KVH) Tommy & Yankee z. s. se sídlem v Plzni se zabývá vojenskou historií v letech druhé světové války s hlavním zaměřením na západní spojenecké jednotky. Ze zájmu o danou věc se pokoušíme veřejnosti co nejvěrněji přiblížit dobový život a poměry spojeneckých vojáků během jednoho z nejzuřivějších válečných konfliktů, co kdy lidstvo potkalo. V tehdejších uniformách se členové klubu pokoušejí ve všech směrech věrně ztvárňovat příslušníky vybraných spojeneckých jednotek v daném období války pomocí takzvané „living history – oživené historie“.

  Náš klub se aktivně účastní a pomáhá s organizací jak rekonstrukcí bojových scén z let druhé světové války, tak i pietních aktů k různým výročím a vzpomínkám. Nadále pořádáme výstavy dobové výstroje, výzbroje a dalších válečných artefaktů, které naši členové vlastní. V neposlední řadě úzce spolupracujeme s dalšími vojensko-historickými kluby a institucemi i za hranicemi naší vlasti.

  Naše sdružení má již bohaté zkušenosti s pořádáním úspěšných projektů typu „living history – oživené historie“. Za všechny můžeme z let minulých především jmenovat velmi divácky úspěšný projekt – Svobodnou ulicí 1945, který jsme uskutečnili v rámci Slavností svobody 2010 za spolupráce se Západočeským muzeem v Plzni. Tento projekt nabídl široké veřejnosti velmi netradiční pohled do historie a doby osvobození našeho města americkou armádou. K vidění nebyl pouze dobový vojenský život a vybavení, ale i pohled na prosté obyvatelstvo a dění v našem městě v roce 1945. V rámci tohoto projektu se nám také podařilo aktivně zapojit mnoho plzeňských škol, které měly 5možnost využít jedinečných exkurzí v rámci zpestření výuky dějepisu. Tato akce se pak stala základem právě projektu PLZEŇ 1945, který naše sdružení začalo intenzivně připravovat již v roce 2010. Postupně se do tohoto jedinečného projektu pod taktovkou klubu Tommy & Yankee zapojilo několik významných klubů vojenské historie, a to jak plzeňských, tak i přespolních a zahraničních, ale také institucí jako například Československá obec legionářská, muzeum Patton Memorial Pilsen nebo Západočeské muzeum v Plzni.


  Kontakt

  www.tommy-yankee.cz

  Seznam všech kontaktů na naše sdružení a jeho představitele najdete »ZDE«


 • Slavnosti svobody Plzeň

  Osvobozením Československa spojeneckými vojsky v květnu 1945 skončily boje druhé světové války v Evropě. Většinu území dnešní České republiky obsadila sovětská armáda, převážnou část západních Čech jednotky 3. americké armády generála George Pattona. Rozkaz generála Dwighta Eisenhowera k postupu do nitra Československa zazněl 4. května, čímž začaly klíčové operace Američanů v Čechách. Plzeň se vojáků s bílou hvězdou dočkala 6. května a stala se posledním místem, kde skončila cesta spojeneckých vojsk evropským kontinentem. Památka bojujících nebo padlých Američanů byla zapomínána, dokonce znevažována a jakékoliv oficiální oslavy příchodu americké armády do Plzně byly před rokem 1989 nemyslitelné.

  Od roku 1990 se Plzeň každoročně v květnu pomyslně vrací do roku 1945. Konají se zde Slavnosti svobody, na které přijíždějí lidé z celého světa, aby společně s obyvateli města, vojenskými veterány a jejich rodinnými příslušníky oslavili osvobození americkou armádou. Právě účast veteránů, jejichž každoroční návštěvy bývají plné emocí, byla donedávna základem připravovaného programu. S postupujícím časem veteránů ubývá. Zůstali již jen jednotlivci, kterým zdraví dovolí i přes svůj pokročilý věk absolvovat náročnou cestu do České republiky. Proto se město Plzeň snaží posunout oslavy osvobození do další roviny, která by zajistila kontinuitu Slavností svobody, zachování tradice, památku na zásadní momenty historie a především posílení současné svobody.

  Program Slavností svobody je rozdělený do několika částí. Jedná se o pravidelně se opakující akce, např. konvoj vojenských historických vozidel, vzpomínková setkání u památníků II. světové války nebo beseda s veterány. Dílčí projekty jednotlivých klubů vojenské historie nabízí nová a zajímavá pojetí historie spojená s prezentací dobové vojenské techniky, zbraní, vojenských činností. Některé z projektů přesahují hranice jednotlivých ročníků a kontinuálně pokračují. V programu oslav se objevují také atraktivní novinky, které přilákají nové návštěvníky a nabízí program pro celou rodinu.

 • Informace o projektu

  _DSC1059_uSlavnosti svobody jsou pro nás jako pro Plzeňany srdcovou záležitostí. Jsou příležitostí poděkovat za něco, za co jsme dlouhá léta kvůli minulému režimu poděkovat nemohli. Za to, že nás v roce 1945 osvobodila spojenecká armáda, za to, že tehdy Plzeň zažila několik dní naprosté euforie…

  Kolik je mezi námi těch, kteří tyto dny pamatují? Ne tolik, aby ve společnosti duch těchto událostí přežíval bez našeho přičinění. Je třeba je neustále připomínat, abychom se vyvarovali chyb a vážili si toho, co pro nás udělali naši prarodiče, praprarodiče i úplně cizí lidé – američtí vojáci, mladí kluci, kteří k nám dnes přijíždějí o pár let starší, ale stejně nadšení ze života jako tenkrát, když přinesli Plzni svobodu.

  Ve snaze přiblížit Slavnosti svobody co nejširšímu okruhu návštěvníků se zrodil v roce 2010 náš projekt zprvu nazvaný „Svobodnou ulicí 1945“, později „Plzeň 1945“. Jeho hlavním cílem bylo už od začátku zavést každého diváka do centra veškerého dění, zavést ho přímo do květnových dní roku 1945.

  DSC_5614_resizePostupně se nám podařilo vytvořit bohatý obraz vojenského tábora a civilního života 40. let. Jak název napovídá, z pouhé „ulice“ jsme se v roce 2011 rozšířili do „celé“ Plzně a tak tomu bylo i v následujících letech, neboť účastníci projektu se účastní od té doby mnoha dílčích akcí celých oslav osvobození.

  Vojenské tábory jsme postupně obohacovali o nejrůznější kousky dobové techniky, těch klenotů na čtyřech i více kolech (o pásech nemluvě), kulisy dotvářející prostředí plzeňské čtvrti roku 1945, ukázky z civilního života našich babiček a dědečků, do našich řad přibyli dobově odění Plzeňané, připravili jsme bohatý naučný program pro školy i širokou veřejnost a v neposlední řadě se letos můžeme opět těšit i na kulturní vystoupení podobná těm, jaká těšila civilní obyvatelstvo a americké vojáky na náměstí v roce 1945.

  270926_378913745558436_603120514_nA to vše děláme kvůli lidem, kteří si naší práce cení, ať už slovy chvály a poděkování za věrné zobrazení minulosti, nebo jen tím, že se přicházejí podívat. Těmito lidmi jsou každoročně jak Plzeňané, které ke Slavnostem svobody pojí neodmyslitelné pouto, tak i přespolní se zájmem o národní historii.

  Nesmíme zapomenout ani na ty, kteří jsou v těchto dnech těmi nejdůležitějšími – veteráni a pamětníci druhé světové války. Právě těm máme za co děkovat a snažíme se o to tím, co děláme. Chceme jejich odkaz udržet živý a předávat ho stále dál.

  I letos uděláme vše, co bude v našich silách, pro to, abychom očekávání všech splnili. Zaslouží si to jak samotná Plzeň a její současní i dřívější obyvatelé, tak i ti, co tenkrát v roce 1945 přišli někam, kde nebyli doma, kde neznali nikoho, koho by měli bránit a za koho bojovat, a přesto riskovali právě kvůli nim své životy, poznali jejich rodiny a dnes se k nim mnozí vrací každý rok, jako by se vraceli domů. Právě těm děkujeme za to, že jsme dnes tady, s nadějí a vírou ve svobodu.

  » Komu je projekt určen


  Projekt je bez omezení určen všem návštěvníkům Slavností svobody, všem Plzeňanům i turistům, kteří tak budou moci poznat jednu z kapitol nejenom dějin města Plzně. V rámci programu si na své přijdou děti i dospělí, mladí i staří. Zvláště se pak tento naučný projekt velmi hodí pro žáky a studenty jako oživení výuky dějepisu.

  » Cíle projektu


  1) Navazovat na předešlé úspěšné ročníky projektu PLZEŇ 1945 v plném rozsahu a přinést nová výrazná obohacení programu projektu v rámci dalšího ročníku.

  2) Přenést návštěvníky zpět v čase, do doby, kdy pochmurná protektorátní Plzeň přechází do svobodné a rozveselené epochy osvobození.

  3) Zábavnou formou poučit návštěvníky Slavností svobody o historii světové i naší.

  4) Podporovat a zachovávat tradiční plzeňskou akci, Slavnosti svobody.

  5) Vzdát hold všem veteránům bojujícím během druhé světové války, zvláště těm, kteří v květnu přijedou na tradiční plzeňské oslavy osvobození.

  6) Oživit plzeňské květnové oslavy osvobození netradičním projektem s ojedinělým přístupem k historii.

  7) Dokázat mládeži, že historie nemusí být vždy nudná.

  8) Nabídnout návštěvníkům oslav ucelený a kvalitní vojensko-historický program.

Vše co potřebujete vědět

Informace pro návštěvníky


V pátek 4. května 2018 (9:00-13:45) nabídne program projektu PLZEŇ 1945 školám opět možnost netradičního rozšíření hodiny dějepisu o zajímavý výklad a zhlédnutí dobového života v Plzni roku 1945. Studenti si budou moci vzít do ruky dobové relikvie, nahlédnout do kabin a pod kapotu nejslavnějších spojeneckých automobilů, prohlédnout si skutečné zbraně, vyzkoušet si výstroj vojáků a především


Projekt PLZEŇ 1945 je letos již po osmé součástí každoročních Slavností svobody pořádaných při příležitosti oslav osvobození města Plzně americkou armádou a nabídne široké veřejnosti velmi bohatý vojensko-historický program ve dnech 4. až 6. května 2018.  Lokalita konání programu: Křižíkovy sady, Proluka (Více informací zde) » Aktuální verze programu – 2018


Letošní ročník projektu PLZEŇ 1945 se opět odehraje v parkových plochách takzvané plzeňské Proluky a Křižíkových sadů v samém historickém jádru města. Na níže přiložené interaktivní mapě je vyznačeno jak samotné místo konání programu projektu, tak i další styčné body pro návštěvníky Slavností svobody. » Ukázat na mapě Křižíkovy sady, Proluka Pobřežní ul., KD Peklo (Patton

Příběhy přímých účastníků

Rozhovory s veterány


 • Nabízíme Vám rozhovory s americkými a belgickými veterány, kteří se v roce 1945 podíleli na osvobozování Plzně a dalších míst západních Čech. Několikaminutové rozhovory byly natočeny v letech 2013 a 2014, v době, kdy veteráni navštívili tradiční květnové oslavy osvobození v Plzni. Pamětníci v nich vzpomínají na svou službu v armádě, vyprávějí o zážitcích z konce války, a jejich návratech do Plzně. (Zdroj: www.slavnostisvobody.cz)


  – John Coath: 26. pěší divize (Armáda Spojených států)


 • Nabízíme Vám rozhovory s americkými a belgickými veterány, kteří se v roce 1945 podíleli na osvobozování Plzně a dalších míst západních Čech. Několikaminutové rozhovory byly natočeny v letech 2013 a 2014, v době, kdy veteráni navštívili tradiční květnové oslavy osvobození v Plzni. Pamětníci v nich vzpomínají na svou službu v armádě, vyprávějí o zážitcích z konce války, a jejich návratech do Plzně. (Zdroj: www.slavnostisvobody.cz)


  – Harry Lee: 26. pěší divize (Armáda Spojených států)


 • Nabízíme Vám rozhovory s americkými a belgickými veterány, kteří se v roce 1945 podíleli na osvobozování Plzně a dalších míst západních Čech. Několikaminutové rozhovory byly natočeny v letech 2013 a 2014, v době, kdy veteráni navštívili tradiční květnové oslavy osvobození v Plzni. Pamětníci v nich vzpomínají na svou službu v armádě, vyprávějí o zážitcích z konce války, a jejich návratech do Plzně. (Zdroj: www.slavnostisvobody.cz)


  – James Duncan: 2. pěší divize (Armáda Spojených států)


 • Nabízíme Vám rozhovory s americkými a belgickými veterány, kteří se v roce 1945 podíleli na osvobozování Plzně a dalších míst západních Čech. Několikaminutové rozhovory byly natočeny v letech 2013 a 2014, v době, kdy veteráni navštívili tradiční květnové oslavy osvobození v Plzni. Pamětníci v nich vzpomínají na svou službu v armádě, vyprávějí o zážitcích z konce války, a jejich návratech do Plzně. (Zdroj: www.slavnostisvobody.cz)


  – George Thompson: 16. obrněná divize (Armáda Spojených států)

Organizátor projektu

KVH Tommy & Yankee z. s.

Sdružení KVH Tommy & Yankee z. s. se sídlem v Plzni se zabývá vojenskou historií v letech druhé světové války s hlavním zaměřením na západní spojenecké jednotky. Ze zájmu o danou věc se pokoušíme veřejnosti co nejvěrněji přiblížit dobový život a poměry spojeneckých vojáků během jednoho z nejzuřivějších válečných konfliktů, co kdy lidstvo potkalo. V tehdejších uniformách se členové spolku pokoušejí ve všech směrech věrně ztvárňovat příslušníky vybraných spojeneckých jednotek v daném období války pomocí takzvané „Living history - oživlé historie“. Náš klub se aktivně účastní a pomáhá s organizací jak rekonstrukcí bojových scén z let druhé světové války, tak i pietních aktů k různým výročím a vzpomínkám. Nadále pořádáme výstavy dobové výstroje, výzbroje a dalších válečných artefaktů, které naši členové vlastní. V rámci své činnosti vedeme také vlastní a velmi rozsáhlý badatelský výzkum. V neposlední řadě úzce spolupracujeme s dalšími vojensko-historickými kluby a významnými institucemi i za hranicemi naší vlasti.

Momentky z různých ročníků projektu

Fotogalerie

 • Fotogalerie 2011

  Fotogalerie
 • Fotogalerie 2010

  Fotogalerie
Poslední Příspěvky

Aktuality

Spot PLZEŇ 1945 – 2018

🇨🇿 Minulý týden jsme slíbili nějaké překvapení. No a sliby se mají přece plnit =). Doufáme, že vás následující video, které jsme vytvořili ve spolupráci s Epic Cam Guy namotivuje dorazit za několik dní na plzeňské Slavnosti svobody. I letos Vás srdečně ve dnech 4. až 6. května zveme do Křižíkových sadů, kde Vám projekt Plzeň 1945 nabídne opět

Číst dále

Registrace školní exkurze – Aktuální informace

Vážení pedagogové, z technických důvodů a časových omezení, které nám nedovolily problémy se spuštěním rezervačního formuláře spustit, jsme rezervace školních exkurzí projektu PLZEŇ 1945 v rámci letošních Slavností svobody byli nuceni řešit pouze formou emailů. Sami jste se ozývali a my jsme přijímali Vaše žádosti o rezervace. S ohledem na to, že pro program školních exkurzí máme vyhrazenu

Číst dále

Již brzy…

Tento týden přesáhla naše facebooková stránka projektu PLZEŇ 1945 hranici 1800 „To se mi líbí“! A protože bychom Vaši podporu nějak rádi odměnili, rozhodli jsme se, že Vám dnes prozradíme, že se již brzy můžete těšit na výsledek společné práce, kterou jsme realizovali s našimi partnery z Epic Cam Guy a dalšími přáteli!  

Číst dále

Partneři projektu

Máte jakýkoliv dotaz?

Kontaktujte nás

SKRZE TENTO KONTAKTNÍ FORMULÁŘ NÁM MŮŽETE POSÍLAT VAŠE DOTAZY NEJENOM OHLEDNĚ TOHOTO PROJEKTU A JEHO PROGRAMU. NA VAŠE DOTAZY SE BUDEME SNAŽIT ODPOVĚDĚT V CO NEJKRATŠÍM MOŽNÉM TERMÍNU. PRO KOMUNIKACI S NÁMI MŮŽETE TAKÉ VYUŽÍT NÍŽE UVEDENOU EMAILOVOU ADRESU.


Vaše jméno (vyžadováno)

Váš e-mail (vyžadováno)

Vaše zpráva

Zadejte kontrolní kód z obrázku:
captcha