O projektu Plzeň 1945 a Slavnostech svobody

O Slavnostech svobody

Osvobozením Československa spojeneckými vojsky v květnu 1945 skončily boje druhé světové války v Evropě. Většinu území dnešní České republiky obsadila sovětská Rudá armáda, převážnou část západních Čech jednotky Třetí americké armády generála George Pattona. Rozkaz generála Dwighta Eisenhowera k postupu amerických jednotek do nitra Československa zazněl 4. května 1945, čímž začaly klíčové operace Američanů v Čechách. Plzeň se vojáků s bílou hvězdou dočkala 6. května 1945 a stala se posledním velkým městem, kde skončila cesta spojeneckých vojsk evropským kontinentem. Památka bojujících nebo padlých Američanů byla během čtyřiceti let komunistického režimu v Československu zapomínána, dokonce znevažována a jakékoliv oficiální oslavy příchodu americké armády do Plzně byly před rokem 1989 nemyslitelné.

Od roku 1990 se Plzeň každoročně v květnu pomyslně vrací do roku 1945. Konají se zde Slavnosti svobody, na které přijíždějí lidé z celého světa, aby společně s obyvateli města, válečnými veterány a jejich rodinnými příslušníky oslavili osvobození americkou armádou. Právě účast veteránů, jejichž každoroční návštěvy bývají plné emocí, byla donedávna základem připravovaného programu. S postupujícím časem veteránů ubývá. Zůstali již jen jednotlivci, kterým zdraví dovolí i přes svůj pokročilý věk absolvovat náročnou cestu do České republiky. Proto se město Plzeň snaží posunout oslavy osvobození do další roviny, která by zajistila kontinuitu Slavností svobody, zachování tradice, památku na zásadní momenty historie a především posílení současné svobody.

Program Slavností svobody je rozdělený do několika částí. Jedná se o pravidelně se opakující akce, např. konvoj vojenských historických vozidel, vzpomínková setkání u památníků druhé světové války nebo besedy s veterány. Dílčí projekty jednotlivých klubů vojenské historie nabízí nová a zajímavá pojetí historie spojená s prezentací dobové vojenské techniky, zbraní, vojenských činností. Některé z projektů přesahují hranice jednotlivých ročníků a kontinuálně pokračují. V programu oslav se objevují také atraktivní novinky, které přilákají nové návštěvníky a nabízí program pro celou rodinu.


www.slavnostisvobody.cz