Aktuality, Pátrání

Pomoc s pátráním

Rádi bychom oslovili širokou veřejnost o pomoc v pátrání, které realizujeme pro amerického válečného veterána pana Johna Buzzella. Ten se svojí jednotkou (3250. spojovací rotou) byl v červnových dnech roku 1945 utábořen v objektu a okolí lobezské obecné školy (dnešní ZUŠ B. Smetany – https://mapy.cz/s/1vxWX ) v Plzni, kde američtí vojáci z této jednotky navázali přátelský kontakt s dětmi z této školy a jejich rodinami. Pan Buzzel by se rád dopátral osudu tehdy dvanáctileté slečny Olgy Brůhové a její rodiny, se kterou se během svého působení v Plzni seznámil, a nějaký čas po válce si nadále vzájemně dopisovali. Náš tým se proto snaží dopátrat jakýchkoliv indicií vedoucích ke kontaktování rodinných příslušníků paní Olgy Brůhové a možnosti zjištění dalších informací.

Pokud máte jakékoliv informace, které by mohly pomoci v našem pátrání, můžete je zaslat na email patrani@plzen1945.cz. Předem děkujeme za sdílení této výzvy a jakoukoliv pomoc.

Olga Brůhová (tehdejší příjmení, respektive za svobodna případně) – známé údaje:
– ročník 1933
– tehdejší bydliště: Pod vrchem 62, Plzeň-Letná
– měla bratra Zdeňka a v roce 1946 se jí měla narodit sestra
– chodila pravděpodobně do obecné školy v Lobzích (dnešní ZUŠ B. Smetany), kronika školy potvrzuje přítomnost zmíněné americké jednotky, ale budovu této školy využívalo během roku 1945 vícero škol, jejichž budovy byly zabrány či poškozeny

Organizační tým projektu PLZEŇ 1945, KVH Tommy & Yankee z.s. Plzeň