Tiskové zprávy

Tisková zpráva č. 1/rok 2016

Projekt PLZEŇ 1945 přinese na Boleveckou náves atmosféru doby osvobození

tiskovkyNovinkou letošního programu Slavností svobody bude prezentace dobového života amerických vojáků i českých civilistů na selském dvoře „U Matoušů“ v Plzni-Bolevci. Po skončení loňských velkolepých plzeňských oslavách osvobození a konce druhé světové války hledali společně organizátoři Slavností svobody a projektu PLZEŇ 1945 podněty pro novinky do programu oslav a jeho rozšíření pro budoucí roky. Na jejich základě se nakonec rozhodli rozšířit pole působnosti projektu během května ze samotného centra města i na městský obvod Plzeň 1, který v podobě Bolevecké návsi nabízí pro akci jedinečnou historickou kulisu. Věří, že toto přenesení části zajímavého vojensko-historického a kulturního programu Slavností svobody z centra vřele uvítají nejen obyvatelé plzeňské „Jedničky“.

Členové klubů vojenské historie se ve zmíněné lokalitě představí v podobě příslušníků americké 2. pěší divize, kteří přijeli do Plzně 7. května 1945. Autentickou vojenskou výstroj a výzbroj budou doplňovat také civilní oděvy. Ty se představí veřejnosti v rámci přehlídky dobové módy, která se na statku uskuteční v sobotu odpoledne. Mimo to, bude během víkendu na statku hrát také živá i reprodukovaná hudba. Celé prostředí selského dvora se přenese do doby před 71 lety a ukáže soužití amerických vojáků a Plzeňanů na počátku května 1945. Připomenuta bude ale i druhá strana, tedy němečtí a maďarští vojáci čekající v internaci na propuštění ze zajetí.

Akce se uskuteční od pátku 6. do neděle 8. května 2016. Pátek bude věnován především školním exkurzím. V sobotu se stane Bolevecká náves první zastávkou jízdy válečných veteránů nazvané Ride of Freedom. Američtí a belgičtí váleční veteráni dorazí ve vojenských jeepech za doprovodu další techniky s dobově uniformovanými vojáky v  15:45 ke statku u Matoušů, kde je bude čekat slavnostní uvítání. Veřejnost tak bude mít možnost bližšího setkání s veterány, které osobně uvítá také starosta obvodu Miroslav Brabec, jenž zároveň převzal záštitu nad celou akcí projektu PLZEŇ 1945 na Bolevci. Program bude pokračovat také během  neděle. Statek bude pro návštěvníky otevřen každý den od 9:00, v pátek a sobotu do 20:00, v neděli pak do 18:00.

Bližší informace o programu budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách projektu, www.plzen1945.cz, a také na oficiálním webu Slavností svobody, na adrese www.slavnostisvobody.cz.