Zajímavosti z historie

Nápis „K veřejnému protileteckému krytu“

image

» Komentář: Tato malba je příkladem a zachovalým dokladem informačních prvků, které se v době Protektorátu nacházely na území města Plzně, a měly obyvatele města za války informovat o přítomnosti nejbližšího krytu, který by jim posloužil jako úkryt během leteckého náletu na město.

 

 » Lokalizace: umístěno na zdi domu č. 3 v Martinské ulici v Plzni.
» Nositel nápisu: omítka / zeď domu.
» Datace: Protektorát Čechy a Morava, 1939 -1945.
» Rozměry malby: výška –> 30 cm, šířka -> 88 cm.

» Materiál, technika zhotovení: barevná malba na omítku domu. Použití bílé, červené a černé barvy.
» Přepis / překlad textu z pomníku: nápis realizován česky a německy.

image

» Písmo textu:
• Typ: latinka, minuskulní a bezpatkové písmo.
• Velikost: 4 cm vysoké a v průměru 2 cm široké písmena.
• Barva: černá.

» Klasifikace nápisu/malby:
• Podle způsobu zhotovení: provedeno barevnou malbou na omítku.
• Podle materiálu: zhotoveno některým typem fasádní barvy.
• Podle umístění: samostatné umístění na zdi domu.
• Podle obsahu: původně informační význam, dnes historická památka.

» Obrazová složka: Ve střední části malby se nachází výrazná červená šipka ukazující směr krytu. Podklad celé malby je bílé barvy. Rozměry šipky jsou: výška –> 26 cm v nejvyšší části a 9 cm v nejnižší, šířka -> 82cm.

» Stav: Malba je v relativně v dobrém stavu, avšak již jeví známky opotřebení způsobené povětrnostními vlivy. Před několika lety proběhla její restaurace, když byla objevena při rekonstrukci fasády domu.

image