Fotogalerie

Fotogalerie 2010

Zde jsou uveřejněny fotografie z oslav osvobození města Plzeň z roku 2010 a to konkrétně z projektů, na kterých se podílela sdružení připravující pro Vás nyní projekt Plzeň 1945.


Fotografie z projektu “Svobodnou ulicí 1945” uspořádaného klubem vojenské historie Tommy & Yankee o.s. Plzeň, který tento projekt uskutečnil ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni a za podpory města Plzeň v rámci plzeňských oslav 65. výročí osvobození města americkou armádou v květnu 2010.
Fotografie z oživlé venkovní expozice Patton Memorial Pilsen nazvané “Camp 1945”, kterou uspořádalo sdružením Pilsen Liberation – May 1945 o.s. v rámci plzeňských oslav 65.výročí osvobození města americkou armádou v květnu 2010.