Zde najdete informace a program doprovodných akcí, které probíhají v rámci Slavností svobody a projektu PLZEŇ 1945. 


Dvě výstavy 80.  výročí operace ANTHROPOID

V roce 2022 uplyne 80 let od nejvýznamnějšího odbojového činu v okupované Evropě – atentátu na zastupujícího říšského protektora a strůjce holokaustu Reinharda Heydricha. Tím byli pověřeni českoslovenští parašutisté vyslaní z Spojeného království, Josef Gabčík a Jan Kubiš, tvořící operační skupinu ANTHROPOID. K jejich úspěchu jim pomohli stovky podporovatelů z řad domácího odboje, včetně řady Plzeňanů. Město Plzeň si toto výročí připomene dvě tematickými výstavami, které bude možné navštívit v době probíhajících Slavností svobody.

Výstava 80. výročí operace Anthropoid a Plzeň bude umístěna v mázhauzu plzeňské radnice. Jejími autory jsou badatelé Vlastislav Janík a Jaroslav Čvančara, exponáty budou doplněny členy Československé obce legionářské. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 28. dubna 2022 od 17:00, po které bude od 18:00 následovat přednáška obou autorů ve Velkém klubu radnice. Výstava bude dostupná do 13. května 2022.

Putovní venkovní výstava 80. výročí operace Anthropoid bude instalována na piazzetě před Komerční bankou na Anglickém nábřeží. Výstavu připravila Československá obec legionářská ve spolupráci s Iniciativou A. V Plzni bude k vidění od 28. dubna do 25. května 2022.


S průvodci za poznáním Plzně

Vlna populárních komentovaných prohlídek města se bude v době Slavností svobody zaměřovat na téma osvobození a druhé světové války.

Turistické informační centrum města Plzně připravilo na pátek 6. květen (od 14:00), sobotu 7. května (od 14:00 a 18:00) a neděli 8. května (od 14:00) prohlídky centra města nazvané “Osvobození Plzně 1945“. Vstupenky lze zakoupit přímo v turistickém informačním centru na náměstí Republiky nebo na webových stránkách www.plzenskavstupenka.cz. Na sobotu 7. květně (od 9:00 do 15:00) budou k dispozici také komentované prohlídky Loosových interiérů na adresách Klatovská třída č. 19 a Plachého ulice č. 6. Vstupenky lze zakoupit obdobným způsobem.

V rámci projektu Skryté město se v sobotu 7. května (od 10:00) uskuteční sousedská procházka “Architektura a válka: Plzeň v období 2. světové války i poválečné obnovy“. Vstupenky lze objednat pouze prostřednictvím webových stránek www.plzenskavstupenka.cz.

Plzeňská pobočka Paměti národa nabídne poznání míst spojených s protinacistickým odboje v rámci procházky “Za plzeňským odboje s Pamětí národa“, která se uskuteční v sobotu 7. května (od 17:30). Vstupenky je nutno zakoupit na webových stránkách www.goout.cz.