Zde najdete informace a program doprovodných akcí, které probíhají v rámci Slavností svobody a projektu PLZEŇ 1945.

Výzva Československé obce legionářské k 75. výročí osvobození

Díky pandemické situaci způsobené šířením koronaviru SARS-Cov-2 není možné uskutečnit ani zlomek toho, co se mělo jako výraz díků osvoboditelům odehrát ve městech a obcích České republiky. Československá obec legionářská je přesvědčena o tom, že místa paměti, jež připomínají památku těch, kteří se v druhé světové válce zasloužili o naši svobodu, nesmí zůstat navzdory současné situaci ve dnech výročí opuštěná. V zájmu zachování památky na padlé vojáky spojeneckých armád a povstalce, navštíví členové Československé obce legionářské pomníky a památníky v místech své působnosti a alespoň tichou vzpomínkou a položením kytice či věnce, uctí památku padlých. Samozřejmě – s důsledným ohledem k aktuálnímu znění platných opatření.

Za tímto účelem vyzývá Československá obec legionářská širokou veřejnost, aby v Den vítězství i dalších památných dnech závěrečných bojů druhé světové války, vzpomněli našich hrdinů. Bude-li to možné, navštivte místa v blízkosti vašeho bydliště, jež jsou věnována památce obětí války a položením květiny nebo tichým zamyšlením vzpomeňte na ty, kteří položili své životy za mír a svobodu. Pro tuto akci je na webových stránkách ČsOL připravena interaktivní mapa, do které jsou vkládána označení míst, kde se lidé rozhodnou uctít památku padlých položením květinového daru, či alespoň zapálením svíčky. Kdokoli projeví zájem se k výzvě připojit, nechť zašle informaci informace o umístění pomníku na mailovou adresu: sekretariat@csol.cz

Členové našeho projektu, v řadě případů taktéž členové Československé obce legionářské, se k této výzvě také připojují a navštíví s květinami a svíčkami několik pamětních míst spojených s posledními dny druhé světové války na Plzeňsku a uctí památku válečných obětí – padlých povstalců, obětí pochodů smrti a dalších.